AKTUALITY


Dne 9.11.2018 byla JUDr. Pavlovi Blanickému udělena stříbrná medaile Antonína Randy za celoživotní aktivní přístup na poli právní vědy.Druhá stříbrná medaile byla udělena doc. JUDr. Petrovi Pithartovi, dr.h.c.

Zpráva o uděleném ocenění byla uveřejněna m.j. v Lidových novinách dne 26.11.2018, dále ve Zpravodaji Jednoty českýchprávníků č. 4/2018, jakož i v Bulletinu advokacie.


Kauza Lidový dům, ocenění za vynikající
práci v advokacii
a další aktuality

Na stránce aktualit naleznete pravidelně aktuální informace vztahující se k advokátní kanceláři
více zde...
 
Nové mailové kontakty:
naleznete zde...
 

Rodinné právo
V oblasti rodinného práva poskytujeme komplexní právní poradenství, a to zejména:

        * přípravu a sepsání návrhů ve věcech rozvodu manželství

        * ve věcech opatrovnických

        * s tím související otázky výživného, styku rodičů s dětmi,
           apod. Současně pak zajišťujeme i související vypořádání
           společného jmění manželů.

Na fotografii:
JUDr. Pavel Blanický při přebírání ceny za nejlepší advokátní časopis roku 2011 v pozadí s Prof. Válkovou.
více zde...


domůužitečné odkazy| mapa stránek | napište nám