AKTUALITY


Dne 9.11.2018 byla JUDr. Pavlovi Blanickému udělena stříbrná medaile Antonína Randy za celoživotní aktivní přístup na poli právní vědy.Druhá stříbrná medaile byla udělena doc. JUDr. Petrovi Pithartovi, dr.h.c.

Zpráva o uděleném ocenění byla uveřejněna m.j. v Lidových novinách dne 26.11.2018, dále ve Zpravodaji Jednoty českýchprávníků č. 4/2018, jakož i v Bulletinu advokacie.


Kauza Lidový dům, ocenění za vynikající
práci v advokacii
a další aktuality

Na stránce aktualit naleznete pravidelně aktuální informace vztahující se k advokátní kanceláři
více zde...
 
Nové mailové kontakty:
naleznete zde...
 

Obchodní právo
Ve své praxi se zaměřujeme zejména na oblast obchodního práva. Konkrétně pak pro naše klienty poskytujeme právní porady, včetně zastupování u soudů v těchto konkrétních oblastech:

         * zakládání obchodních společností, včetně
            přípravy všech dokumentů pro zápis do obchodního
            rejstříku, jednání se živnostenským úřadem
            a příslušným soudem,
         * veškeré změny v obchodních společnostech
            (převody obchodních podílů, zvýšení a snížení
            základního kapitálu, jmenování a odvolání jednatele,
            změna sídla, předmětu podnikání, a další),
            včetně řešení likvidace společnosti,
         * závazkové vztahy,
         * vymáhání pohledávek, a to jak v soudním řízení, tak
            následně v exekučním řízení, ve spolupráci s exekutory,
         * nekalá soutěž,
         * příprava a sepis smluv, a to např.:
                        - smlouvy o dílo,
                        - kupní smlouvy,
                        - smlouvy o prodeji podniku,
                        - smlouvy mandátní,
                        - smlouvy o obchodním zastoupení,
                        - smlouvy zprostředkovatelské,
                        - a další.

Na fotografii:
JUDr. Alena Blanická v Liberálním institutu v Praze při přednášce na téma „Bráníme se nekalé soutěži?“


domůužitečné odkazy| mapa stránek | napište nám