AKTUALITY


Dne 9.11.2018 byla JUDr. Pavlovi Blanickému udělena stříbrná medaile Antonína Randy za celoživotní aktivní přístup na poli právní vědy.Druhá stříbrná medaile byla udělena doc. JUDr. Petrovi Pithartovi, dr.h.c.

Zpráva o uděleném ocenění byla uveřejněna m.j. v Lidových novinách dne 26.11.2018, dále ve Zpravodaji Jednoty českýchprávníků č. 4/2018, jakož i v Bulletinu advokacie.


Kauza Lidový dům, ocenění za vynikající
práci v advokacii
a další aktuality

Na stránce aktualit naleznete pravidelně aktuální informace vztahující se k advokátní kanceláři
více zde...
 
Nové mailové kontakty:
naleznete zde...
 

Občanské právo
V oblasti občanského práva se zaměřujeme zejména na vztahy k nemovitostem, pro naše klienty poskytujeme právní porady, včetně zastupování u soudů, zejména v těchto oblastech:

        * právní vztahy k nemovitostem, včetně vypořádání
           podílového spoluvlastnictví,
        * vypořádání společného jmění manželů,
        * závazkové vztahy,
        * příprava a sepis smluv, a to např.:

                     - kupních smluv,
                     - darovacích smluv,
                     - smluv o věcném břemeni,
                     - zástavních smluv,
                     - nájemních smluv,
                     - smluv o úschově,
                     - smluv o půjče,
                     - smluv o sdružení.

Na fotografii:
JUDr. Alena Blanická na přednášce v Liberálním institutu v Praze na téma „Bráníme se nekalé soutěži?“, na fotografiích společně s doc. Ing. Jiřím Schwarzem, CSc., docentem ekonomie Národohospodářské fakulty VŠE a předsedou Akademické rady Liberálního institutu a dalšími odborníky v oboru soutěžního práva


domůužitečné odkazy| mapa stránek | napište nám