AKTUALITY

Dne 9.11.2018 byla JUDr. Pavlovi Blanickému udělena stříbrná medaile Antonína Randy za celoživotní aktivní přístup na poli právní vědy.Druhá stříbrná medaile byla udělena doc. JUDr. Petrovi Pithartovi, dr.h.c.

Zpráva o uděleném ocenění byla uveřejněna m.j. v Lidových novinách dne 26.11.2018, dále ve Zpravodaji Jednoty českýchprávníků č. 4/2018, jakož i v Bulletinu advokacie.Kauza Lidový dům, ocenění za vynikající
práci v advokacii
a další aktuality

Na stránce aktualit naleznete pravidelně aktuální informace vztahující se k advokátní kanceláři
více zde...
 
Nové mailové kontakty:
naleznete zde...
 


         Naše advokátní kancelář má dlouholeté zkušenosti v advokacii. JUDr. Pavel Blanický, pracoval od roku 1972 jako advokát již v Městském sdružení advokátů v Praze, a to konkrétně v Advokátní poradně č. 9, v Praze 1, Bolzanova 1. Po roce 1990, kdy Městské sdružení advokátů v Praze zaniklo, pokračoval jako samostatný advokát ve své advokátní praxi. Od roku 1997 pracuje jako advokát v advokátní kanceláři JUDr. Alena Blanická, která v advokacii působí již od roku 1988, a to nejprve jako asistentka (při studiu PF UK), později jako advokátní koncipientka.

          Poskytujeme komplexní právní služby, a to zejména v oblasti obchodního a občanského práva. Zajišťujeme rovněž zastupování v oblasti rodinného práva a obhajobu ve věcech trestních. Jsme pak připraveni Vám poskytnout právní porady rovněž v právu autorském a trestním.

          Právní pomoc poskytujeme zejména obchodním společnostem, podnikatelům, což souvisí s naší specializací na obchodní právo. Současně však poskytujeme právní pomoc rovněž nepodnikatelům, tedy fyzickým osobám, při řešení veškerých problémů, které přináší nejenom podnikání, ale i běžný život, např. koupě či nájem bytu, jakož i rodinná problematika (rozvody, vypořádání společného jmění manželů).

          Naším základním cílem je jednak spokojený klient, jednak úspěch ve věci, což spolu samozřejmě souvisí. Při řešení veškerých právních problémů však bereme však v úvahu i širší souvislosti, např. délku případného soudního sporu a s tím související náklady řízení a snažíme se věci řešit k maximální spokojenosti našich klientů.

          Vzhledem k naší dlouholeté advokátní praxi, máme rozvinutou spolupráci s daňovými poradci, notáři, znalci i exekutory.

         Dlouholeté zkušenosti, které jsme získali zastupováním stovek společností i fyzických osob, jak před soudy, tak před správními orgány, pak samozřejmě zhodnocujeme při řešení dalších sporů a právních problémů a jsou tak nespornou výhodou, kterou můžeme našim klientům nabídnout.

domůužitečné odkazy| mapa stránek | napište nám