AKTUALITY

Dne 9.11.2018 byla JUDr. Pavlovi Blanickému udělena stříbrná medaile Antonína Randy za celoživotní aktivní přístup na poli právní vědy.Druhá stříbrná medaile byla udělena doc. JUDr. Petrovi Pithartovi, dr.h.c.

Zpráva o uděleném ocenění byla uveřejněna m.j. v Lidových novinách dne 26.11.2018, dále ve Zpravodaji Jednoty českýchprávníků č. 4/2018, jakož i v Bulletinu advokacie.


Kauza Lidový dům, ocenění za vynikající
práci v advokacii
a další aktuality

Na stránce aktualit naleznete pravidelně aktuální informace vztahující se k advokátní kanceláři
více zde...
 
Nové mailové kontakty:
naleznete zde...
 

Autorské právo
Poskytování právní pomoci autorům literárních a uměleckých děl. Právní ochrana autorských práv.
Na fotografii:
Randovu medaili JUDr. Pavlovi Blanickému předal předseda Jednoty českých právníků a současně předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský Více informací o této události naleznete zde...

domůužitečné odkazy| mapa stránek | napište nám