AKTUALITY


Dne 9.11.2018 byla JUDr. Pavlovi Blanickému udělena stříbrná medaile Antonína Randy za celoživotní aktivní přístup na poli právní vědy.Druhá stříbrná medaile byla udělena doc. JUDr. Petrovi Pithartovi, dr.h.c.

Zpráva o uděleném ocenění byla uveřejněna m.j. v Lidových novinách dne 26.11.2018, dále ve Zpravodaji Jednoty českýchprávníků č. 4/2018, jakož i v Bulletinu advokacie.


Kauza Lidový dům, ocenění za vynikající
práci v advokacii
a další aktuality

Na stránce aktualit naleznete pravidelně aktuální informace vztahující se k advokátní kanceláři
více zde...
 
Nové mailové kontakty:
naleznete zde...
 

JUDr. Alena Blanická, advokátka

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kterou ukončila v roce 1993. Po úspěšném složení advokátních zkoušek v prosinci 1996, byla od 1.1.1997 zapsána do seznamu advokátů pod č. 4271.

V roce 1999 pak absolvovala postgraduální studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde obhájila svou rigorózní práci na téma „Právo proti nekalé soutěži ve srovnávacím pohledu“. Konzultantem rigorózní práce byl prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., který patří k našim nejuznávanějším odborníkům v otázce práva nekalé soutěže.

JUDr. Alena Blanická se nekalé soutěži věnuje nejenom ve své advokátní praxi, ale rovněž na toto téma publikuje v odborné literatuře a věnuje se i přednáškové činnosti, např. přednáška na téma „Bráníme se nekalé soutěži“, pořádaná Liberálním institutem a Centrem liberálních studií v Praze. Od roku 1999 je členkou České skupiny Mezinárodní ligy pro soutěžní právo, od roku 2008 členkou výboru.

Ve své advokátní praxi se zaměřuje na zejména na oblast obchodního práva (zakládání obchodních společností, jejich změny, vymáhání pohledávek, sepisování a konzultace obchodních smluv).

Ve značné míře se pak JUDr. Blanická věnuje rovněž rodinnému právu v celé jeho šíři, tj. rozvodům manželství, úpravě poměrů ve vztahu k nezletilým dětem, výživnému, vypořádání společného jmění manželů.

V neposlední řadě pak ve své advokátní praxi poskytuje rovněž služby v oblasti občanského práva, a to zejména v otázce právních vztahů k nemovitostem, tj. kupní, darovací, zástavní smlouvy, smlouvy o věcném břemenu aj.

Dlouholeté zkušenosti v advokátní praxi (stovky úspěšně vyřešených případů a spokojených klientů) a pečlivý pracovní přístup je pak současně zárukou poskytování kvalitních právních služeb.


domůužitečné odkazy| mapa stránek | napište nám