AKTUALITY

Dne 9.11.2018 byla JUDr. Pavlovi Blanickému udělena stříbrná medaile Antonína Randy za celoživotní aktivní přístup na poli právní vědy.Druhá stříbrná medaile byla udělena doc. JUDr. Petrovi Pithartovi, dr.h.c.

Zpráva o uděleném ocenění byla uveřejněna m.j. v Lidových novinách dne 26.11.2018, dále ve Zpravodaji Jednoty českýchprávníků č. 4/2018, jakož i v Bulletinu advokacie.


Kauza Lidový dům, ocenění za vynikající
práci v advokacii
a další aktuality

Na stránce aktualit naleznete pravidelně aktuální informace vztahující se k advokátní kanceláři
více zde...
 
Nové mailové kontakty:
naleznete zde...
 

Způsob odměňování

         Odměna za poskytnutou právní pomoc je stanovována především na základě dohody obou smluvních stran, s přihlédnutím k okolnostem a složitosti každého jednotlivého případu. Převzetí zastoupení předchází dohoda o ceně.

         V rámci dohody o ceně je pak naší povinností respektovat vyhlášku Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

          Při stanovení druhu odměny advokáta přichází v úvahu de facto 3 varianty:

         1) smluvní odměna, která je ujednáním mezi advokátem a klientem o částce, za níž
              bude právní služba poskytnuta, anebo o způsobu jejího určení. Odměna bývá
              buďto:
                     - hodinová, kdy je účtována sazba dle počtu hodin
                     - stanovená procentem z předmětu sporu

         2) mimosmluvní odměna, která vychází z advokátního tarifu, v závislosti na tarifní
              hodnotě výše peněžitého plnění nebo ceny věci anebo práva a jejich příslušenství
              v době započetí úkonu právní služby,
         3) trvalá spolupráce na základě mandátní smlouvy, v rámci níž je stanovená pau-
              šální měsíční odměna advokáta v závislosti na druhu a množství poskytovaných
              právních služeb.

           Ke všem cenám jsme povinni účtovat DPH, neboť jsme jeho plátci.


domůužitečné odkazy| mapa stránek | napište nám