AKTUALITY


Dne 9.11.2018 byla JUDr. Pavlovi Blanickému udělena stříbrná medaile Antonína Randy za celoživotní aktivní přístup na poli právní vědy.Druhá stříbrná medaile byla udělena doc. JUDr. Petrovi Pithartovi, dr.h.c.

Zpráva o uděleném ocenění byla uveřejněna m.j. v Lidových novinách dne 26.11.2018, dále ve Zpravodaji Jednoty českýchprávníků č. 4/2018, jakož i v Bulletinu advokacie.


Kauza Lidový dům, ocenění za vynikající
práci v advokacii
a další aktuality

Na stránce aktualit naleznete pravidelně aktuální informace vztahující se k advokátní kanceláři
více zde...
 
Nové mailové kontakty:
naleznete zde...
 

JUDr. Pavel Blanický, advokát

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po rigorózní zkoušce a advokátních zkouškách působil jako advokát v Advokátní poradně č. 9, kde také pokračoval i po roce 1990 jako samostatný advokát. Od roku 1997 pak působí ve společné advokátní kanceláři Blanický&Blanická, společně se svou manželkou JUDr. Alenou Blanickou. JUDr. Pavel Blanický tak advokacii vykonává nepřetržitě od roku 1970. V seznamu advokátů je zapsán pod č. 0037.

Od roku 1994 do roku 2002 byl členem Kárné komise České advokátní komory. Od roku 2007 do března 2017 byl šéfredaktorem Bulletinu advokacie, odborného časopisu vydávaného Českou advokátní komorou. Bulletin advokacie získal v době působení JUDr. Blanického řadu ocenění, a to např. 1. místo v soutěži o nejlepší právnický časopis České republiky v letech 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016. V roce 2012  JUDr. Pavel Blanický získal bronzovou medaili Antonína Randy, která je udělována předním právníkům. V roce 2013 byl JUDr. Pavel Blanický oceněn plaketou Karla Planka, a to jak za svou práci pro Bulletin advokacie, tak za mnohaletou aktivní účast a činnost v rámci Karlovarských právnických dnů. 

JUDr. Pavel Blanický poskytuje právní služby v oblasti občanského, obchodního i trestního práva. V oblasti obchodního práva se zabývá především pak závazkovými vztahy, v oblasti občanského práva vztahy majetkovými a závazkovými a spory o ochranu osobnosti. V neposlední řadě se pak zabýval i právem autorským, a to zejména v rámci právní pomoci poskytované Akademii výtvarných umění v Praze.

JUDr. Pavel Blanický poskytuje právní služby jak fyzickým osobám, tak osobám právnickým. Mezi jeho klienty je řada úspěšných společností i řada úspěšných osobností, stejně tak jako stovky veřejně neznámých osob a společností, které vyhledaly, vesměs na doporučení, jeho kvalitní služby.

Mediálně známým sporem pak byl např. spor o Lidový dům, ve kterém zastupoval Českou stranu sociálně demokratickou proti českému státu, zastoupenému Ministerstvem financí ČR. V tomto sporu dosáhl JUDr. Blanický, zásadní úspěch, který v konečném důsledku byl rozhodující pro to, aby Lidový dům v Praze připadl ČSSD. Šlo o úspěch, který nebyl nikým očekáván.

JUDr. Blanický spolupracoval jak s Českou televizí, kde pravidelně vystupoval v pořadu Polopatě, zabývajícím se právní problematikou, tak s Českým rozhlasem v jeho pořadu Mikroforum, ve kterém odpovídal na dotazy posluchačů v souvislosti s rozličnými právními problémy.

JUDr. Pavel Blanický je členem Pražského výboru Jednoty českých právníků. Od roku 2016 je členem redakční rady časopisu Zpravodaj Jednoty českých právníků.


domůužitečné odkazy| mapa stránek | napište nám